Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, waarbij ook gebruik gemaakt wordt van informatie van derden. De betrouwbaarheid van derden wordt dan ook zorgvuldig nagegaan en getoetst. Huys van Schrift kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of inhoud van welke informatie ook. Huys van Schrift is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van betreffende informatie. Er kan dan ook op geen enkele manier recht worden ontleend.

Hyperlinks

Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden en waarover Huys van Schrift geen controle heeft. Huys van Schrift draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie via die andere bronnen.

Intellectuele eigendommen

Woordmerken en logo’s (hierna te noemen ‘merken’) die vertoond en gebruikt worden op deze website zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van Huys van Schrift of van anderen en mogen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, niet gebruikt worden in advertentie- of ander reclamemateriaal. Ook de overige intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot auteursrechten, modelrechten en rechten op databanken, welke verband houden met of rusten op (delen van) deze website of op de afgebeelde zaken, behoren toe aan Huys van Schrift of derden en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker, houder en/of rechthebbende niet worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt.

Dankwoord

Huys van Schrift dankt alle eigenaren voor het ter beschikking stellen van logo’s, foto’s en ander beeldmateriaal.