Privacy statement

Huys van Schrift respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die verschaft wordt, altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Huys van Schrift gebruikt je gegevens alleen om diensten te voldoen waar je om gevraagd hebt.

Persoonlijke gegevens

Huys van Schrift zal jouw persoonlijke gegevens niet zonder jouw toestemming ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat je in Huys van Schrift stelt en zullen alles in het werk stellen om je persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor je ze aan ons toevertrouwd. Huys van Schrift maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor jou te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt wordt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. Bij een bezoek aan www.huysvanschrift.nl slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal en datum en tijd van uw bezoek. Huys van Schrift is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van derden (bijvoorbeeld links naar andere websites).

Gebruik van het contactformulier

Wanneer je het contactformulier op www.huysvanschrift.nl invult worden de gegevens die je toestuurt, samen met de technische kenmerken, bewaard. Je bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van back-upprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende zeven jaar wordt bewaard.

Interviews en citaten

Wanneer je door Huys van Schrift, in de persoon van Anouk van Leussen, bent geïnterviewd of geciteerd en je na verloop van tijd een redelijk bezwaar hebt tegen voortgezette publicatie van de tekst met vermelding van je naam, en je naam voor de lezer feitelijk niet relevant is, is Huys van Schrift bereid het interview of citaat op jouw verzoek te anonimiseren en je naam te vervangen door een gefingeerde naam (onder vermelding van ‘de naam is op verzoek van betrokkene gefingeerd’).