interpunctie - Huys van Schrift

Tekstcorrecties

Taalfouten kunnen ervoor zorgen dat lezers je niet serieus nemen of zelfs verkeerd begrijpen. Misschien betekent het corrigeren van teksten voor jou wel een eindeloos geblader in het Groene Boekje. Huys van Schrift verlost je van deze tijdrovende klus door jouw teksten na te kijken op

  • Grammatica en interpunctie.
  • Structuur.
  • Ontbrekende tekst. Is er een inleiding? Is er een duidelijk verband tussen de verschillende alinea’s? Wordt het verhaal krachtig afgesloten?
  • Onduidelijke tekst. Gebruik je misschien teveel vakjargon? Of teveel lijdende vorm (passief)?
  • Overbodige tekst. Schrijven is schrappen!
  • Inconsistenties, bijvoorbeeld in opsommingen of het wel/niet uitschrijven van getallen.

Tekstschrijver vs. spellingscontrole: waarom zou je dit werk aan Huys van Schrift uitbesteden? Je leest het in deze blog.

Tone of voice, onderscheid je van concurrenten

Wie is je doelgroep en hoe wil zij aangesproken worden? En wat is jouw doel: informeren, overtuigen, overhalen, inspireren of instrueren? Huys van Schrift kijkt altijd of je tekst met de juiste tone of voice is geschreven. De tone of voice is de stijl waarin je als bedrijf of merk communiceert met je doelgroep. Letterlijk: de stem van je organisatie. De tone of voice heeft zo een grote invloed op hoe jouw doelgroep je merk ziet en of je doelgroep zich ertoe aangetrokken voelt. Het bepaalt hoe je organisatie in bepaalde situaties ‘spreekt’: formeel of informeel, persoonlijk of zakelijk, afstandelijk of direct. Ook geeft het de persoonlijkheid van je organisatie weer. Waar sta je voor? En wat wil je uitstralen? Tone of voice is een belangrijke finishing touch waarmee je je van concurrenten kunt onderscheiden. Alvast meer weten? Lees dan deze blog.

Je teksten eens grondig laten nakijken?

Of eens vrijblijvend kennismaken?