Cookie- en privacyverklaring

Deze cookie- en privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 mei 2018.

Huys van Schrift, gevestigd aan Tormentil 12, 7577 CP Oldenzaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Huys van Schrift
Tormentil 12
7577 CP Oldenzaal
+31 6 301 428 47
https://www.huysvanschrift.nl 
info@huysvanschrift.nl

Ik, Anouk van Leussen, ben de eigenaar en Functionaris Gegevensbescherming van Huys van Schrift. Ik ben te bereiken via privacy@huysvanschrift.nl.

Persoonsgegevens

Huys van Schrift verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens, tenzij je deze zelf, bewust, aan mij hebt verstrekt. Wanneer je gebruikt maakt of wilt maken van de diensten van Huys van Schrift, vraag ik je om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens bewaar ik om mijn diensten te kunnen leveren, om contact met je op te kunnen nemen over de te leveren diensten en om betalingen te kunnen afhandelen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Huys van Schrift verwerkt:

 • Bedrijfsnaam;
 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer.

Huys van Schrift bewaart deze gegevens zo lang als nodig is om de dienst te kunnen leveren en zolang de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst dit nodig acht, namelijk zeven jaar. Huys van Schrift bewaart tevens jouw (bedrijfs)naam en e-mailadres wanneer je een bericht verstuurt via het contactformulier op de website of wanneer je je inschrijft voor mijn nieuwsbrief. Ook bewaar ik de gegevens over jouw activiteiten op mijn website, zodat ik kan zien hoeveel mensen de website bezoeken en welke pagina’s ze bezoeken (zie voor dit laatste ook ‘Cookies'). Dit zijn geen persoonsgegevens. Je kunt mijn website dus anoniem bezoeken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Huys van Schrift heeft niet de intentie om gevoelige persoonsgegevens te verzamelen over bijvoorbeeld ras, religie, geslacht, politieke voorkeur, seksuele geaardheid of gezondheid. Ook heeft Huys van Schrift niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan zestien jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan zestien is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via privacy@huysvanschrift.nl. De informatie wordt dan verwijderd.

Doel

Huys van Schrift verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om diensten te kunnen leveren;
 • Om betalingen af te handelen;
 • Om jouw mijn nieuwsbrief te kunnen sturen;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, denk aan gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Huys van Schrift neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld ikzelf als enige medewerker van Huys van Schrift) tussen zit. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of aan derden verstrekt, behalve voor zover ze worden opgeslagen op servers waarvoor Huys van Schrift diensten van derden afneemt. Met deze partijen heb ik verwerkersovereenkomsten gesloten om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Huys van Schrift blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Huys van Schrift gebruikt cookies om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Een cookie is een klein bestandje dat door mijn website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van je computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over de cookies en heb ik jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics

Omdat ik graag willen weten hoe bezoekers mijn website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruik ik Google Analytics. Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor Huys van Schrift. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Ik kan je niet persoonlijk herleiden. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de EU-US Privacy Shield principes.

Social media

Huys van Schrift wil het je graag zo gemakkelijk mogelijk maken om blogs van deze website te delen. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. De social media kanalen waar ik mee werk (Facebook, Twitter en LinkedIn) en de plug-in AddThis werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield.

Nieuwsbrief

Deze informatie geldt alleen voor jou als jij je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief van Huys van Schrift. Alle nieuwsbrieven worden verstuurd met MailChimp, waar Huys van Schrift een verwerkersovereenkomst mee heeft gesloten. Je ontvangt de nieuwsbrief alleen wanneer jij je hier expliciet voor hebt ingeschreven. Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden jouw gegevens uit mijn database verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Huys van Schrift en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Bezwaar indienen

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@huysvanschrift.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je om een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, op jouw verzoek. Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Gegevens die bewaard dienen te worden volgens de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst, namelijk 7 jaar, kunnen echter niet verwijderd worden uit mijn administratie.

Beveiliging

Huys van Schrift neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je het idee dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@huysvanschrift.nl. In het geval van een datalek (als bijvoorbeeld persoonsgegevens zijn kwijtgeraakt), zal de juiste procedure worden gevolgd.

Vragen en feedback

Huys van Schrift controleert regelmatig of aan deze privacyverklaring voldaan wordt. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen via privacy@huysvanschrift.nl.