Sluiten
Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Hieronder vind je de disclaimer van Huys van Schrift.

Deze disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 6 mei 2019.

De inhoud van deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, waarbij ook gebruik gemaakt wordt van informatie van derden. Ik ben echter niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van betreffende informatie. Hier kun jij als websitebezoeker dan ook op geen enkele manier rechten aan ontlenen.

Hyperlinks

Bepaalde verwijzingen in deze website leiden je naar websites van derden, waar ik geen controle over heb. Ik draag en aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie via die andere bronnen.

Intellectuele eigendommen

Alle woordmerken en logo’s die op deze website gebruikt worden zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van Huys van Schrift of van anderen en mogen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, niet gebruikt worden in advertentie- of ander reclamemateriaal. Ook de overige intellectuele eigendomsrechten die hier verband mee houden mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden.

Dankwoord

Tegen iedereen die logo’s, foto’s en ander beeldmateriaal ter beschikking heeft gesteld zeg ik: bedankt!

Wil je meer weten? Neem contact op
Heb je vragen?